צעקת עשרת השבטים!!
  www.c148.022.co.il
אשר ונפתלי ניוז News
יום ש', יב’ בסיון תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
לקראת ההילולא ביום שני כ' שבט תשע"ה (9/2/2015) על קברי השבטים אשר ונפתלי בני יעקב אבינו ע"ה החטיפה שסוכלה בידי שמים! ~ 8 שעות התבודדות ~ המהפכה בשלטונות ערב ~ הרגשה של הרגע האחרון ~ הכנסת אורחים
02:40 (05/02/15) משה כהן

בס"ד כמו החן של ישראל שנפל כך כל הקדושה גנוזה כמו "האור הגנוז", ולפעמים יש אפשרות להגיע פיזית למקום אבל לא לדעת את הקדושה הגדולה שיש שם רק הנשמה מרגישה. (וכמו שמסופר בהקשר הזה על הציון הקדוש באומן ששאל מתנגד אחד לחסיד ברסלב הלא קבר רבכם גלוי וידוע שלא כמו קברו של משה רבינו ע"ה שהיה מכוסה ונעלם מן העין?! ענה לו אותו חסיד: כמה זמן אתה כבר תושב אומן? 40 שנה! כמה פעמים בקרת בציון? אף לא פעם אחת! רואה אתה וכי יש דבר מכוסה יותר מזה.. ועל זה אמר רבינו הקדוש זצ"ל "ענייני הוא סוד, ואפילו כשהסוד מתגלה הוא נשאר סוד".). מי שיפתח את הגמרא בבא קמא דף צ"ב ע"א יראה ברש"י ד"ה כל השבטים, יצאו עצמותיהם ממצרים ונקברו בארץ ישראל. [וכן הוא ברש"י סוטה ז ע"ב, מכות י"א ע"ב] ומקורו בירושלמי (סוטה) שלקח כל שבט עצמות ראש שבטו עמו, כדרך שלקחו את יוסף הצדיק ע"ה. ונביא כאן מספר הישר המצוטט בספר סדר הדורות וזה לשונו: "ויהי בימים ההם בשבת בני ישראל בעריהם לבטח, ויקברו את ארונות מטות אבותיהם אשר העלו ממצרים, איש בנחלת בניו: את שנים עשר בני יעקב קברו בני ישראל איש באחוזת בניו: ואלה שמות הערים אשר קברו בהם את שנים עשר בני יעקב אשר העלו בני ישראל ממצרים. וכו' ואת נפתלי ואשר קברו אותם בקדש נפתלי איש איש במקומו אשר ניתן לבניו:". והנה על כמה דברים בספר הישר קמו עוררין אך על זה אנו יכולים להסתמך בפרט שאנו רואים שבשאר הקברים דייק. קברי השבטים הקדושים אשר ונפתלי ע"ה הינם מהיחידים מתוך קברי הצדיקים בארץ ישראל אשר מקומם ידוע אבל עדיין לא הגיע הגואל למקומם. למרות שבידינו רישומים מדויקים מלפני כ700 שנה ויותר, משני ספרים המזכירים את המקום בדיוק, וחרף העובדה שכיום הקבר מצוין כמעט בכל ספר מורה דרך למקומות הקדושים, בכל זאת עדיין רק גדר מעיין ו'אבן עתיקה בודדת' היא זו שמציינת את המקום. ניתן לראות את גודל ההסתרה מהעבר שישבה שם קהילה רק כדי לשמור על קברי המקום (ראה מסגרת) התיאור המפורט נמצא בספר "עדן ציון" שחיברו הרב ישעיה הלוי הורביץ זצ"ל ובו משקפים את כל הקברים אשר היו ידועים לפני המדינה ורבות בשנים היו עולים אל המקום, בפרט ביום ההילולא, אך לפני כארבעים התחילו להתמעט העולים למקום ובכל זאת מעולם לא הופסקו העלייה למקום לגמרי, וכל שכן שהמקום לא 'נשכח' ולא נעזב, כפי שאספנו עדויות מזקנים שהיו הולכים לשם עם זקני צפת לפני כחמישים שנה ואלו הם אשר הצביעו על המקום. (מעניין לציין עדות לפי תומו כבדרך אגב של חוקר אשר עבד במקום בשנות הלמ"ד שהמקום זכור לו היטיב והקברים היו מלאים בפתקאות תפילה...). ונביא מספר עובדות אשר אירעו בשנים האחרונות, וכידוע במקום שפחות פוקדים אותו הוא מסוגל יותר. לפני כ8 שנים בכ' שבט תשס"ז התארגנו לנסוע למקום 30 בחורים מישיבת ברסלב בפקיעין. התכנון היה לנסוע מיד לאחר תפילת הנץ. אולם באותו בוקר תכננו החיזבאללה לעשות פיגוע חטיפה קשה ביותר בגבול הסמוך מאוד למקום הציון הקדוש [לבאים מ'כביש הצפון' הישן] והניחו 3 מטענים רבי עצומה שהתפוצצו על הבוקר, והם תכננו להיכנס לבצע הרג ואבדן רח"ל, והגבול לא ניזוק, ואנו קיבלנו טלפון לישיבה על מה שקורה וביקשו מאיתנו לא לנסוע "כי המצב חם". אנו כחסידי ברסלב ראינו שזה רק "מניעות" מלהגיע לציון הקדוש בפרט ברוב עם וכו', ולכן מיד עלינו על ההסעה ונסענו ועשינו המחאת כף להמתקת הדינים, ובאמת אחר כך התחילו לירות בצרורות על אלו שבאו לתקן את הגבול, והיות ו"רגלי חסידיו ישמור" ו"צופיה הליכות ביתה" מסביר ר' נתן שהצדיק צופה על אלה שבאים להתפלל על קברו, עזר השם יתברך ולא ארע שום נזק לשום יהודי. [והיום ברור לכולם איזה נזק יוכלו לעשות ה' ישמרנו ויצילנו] ואח"כ באו לשם מהתקשורת והתפלאו למצוא ציבור גדול, ואחד מהחברים נישק את הפאות והציצית ודיבר דיבורי התחזקות וזה התפרסם אח"כ וקיבלנו תגובות מאנשים שזה חיזק אותם. וכן מצאנו שם מטייל אחד מספרד שהחליט ללכת ברגל מרחק גדול ובדיוק הגיע לציון בזמן שהגענו והניח תפילין וקרה ק"ש לראשונה בחייו, ואחד החברים נצמד לציון והתיישב שם ליד האבן והתבודד שם 8 שעות רצופות. באחד השנים התפללנו שם ביום ההילולא והתאספנו מכמה מקומות, ואח"כ התפרסם שבאותו יום [כ' שבט תשע"א] התחילו ההפגנות בכיכר תחריר במצרים, ואז התחילו מהפכות בחמש מדינות ערביות, מה שמכונה מהפכת "האביב הערבי". וכידוע עד הגאולה צריך לעבור מלחמות, וזה מקרב את הגאולה האמיתית בקרוב אמן. וכמו כן עכשיו עם המצב הנורא ששונאי ישראל מתגברים עלינו ח"ו וטובחים ורוצחים בנו ללא רחם אנו צריכים הרבה רחמי שמים ואנו חייבים להמתיק את הדינים לכן נתאסף בעזרת ה' כולנו כאחד ביחד ביום שני בשעה 20:00 למעמד תפילה באתר הקדוש, וכן יהיה אי"ה גם סעודה והכנסת אורחים במשך כל הלילה. באחד השנים הגיעו לשם כמה חברים מהשומרון כדי להתפלל עם הנץ, והיות שזה היה באמצע הלילה ולא הכירו את המקום כל כך, לא הצליחו למצוא את הקבר ונסעו הלוך וחזור על כביש הצפון. עד שלפתע נזכר הנהג א. שלפני שנים רבות עוד בטרם חזרתו בתשובה כשהיה בצבא היה עובד באיזור ההוא והיה מקום מסוים שהיה הולך הרבה לשם כי היה מרגיש שם משהו מיוחד מעין הארה רוחנית ובמקום הזה היה נוהג להתבודד, ועכשיו חשב אולי זה המקום הזה, כי כלל לא ידע שיש שם קברי השבטים הקדושים נוחם עדן. והחליט לבדוק ואכן ראו שכתוב שם שזה המקום. וכן היה אחד שהגיע לשם באמצע הלילה ואחר כך נסע לחו"ל והסתבך שם וישב במעצר במשך שנה שלימה, וסיפר שהיה נזכר כל השנה בדיבורים שדיברו שם וזה נתן לו כח להחזיק מעמד בין הגוים. בשנה שעברה התנדבו כמה חברים לארגן סעודת הילולא במקום, וטרחו והביאו ציוד ואוכל, והיו שם במסירות נפש כל הלילה כדי לתת אוכל ושתיה לכל המגיעים למקום וכן הגיע אוטובוס מצפת, ובקרו שם כ200 איש למרות הקור העז ששר במקום. והנה בתחילת הערב הגיעה לשם המשטרה וניסו לבטל את האירוע בתואנה שזה לא חוקי, אך רואים עין בעין שמשמים דואגים לכבודם של הצדיקים, (ובכלל מציין אחד המגיעים למקום זה 8 שנים ברציפות דבר פלא שהתרחש לנגד עיניו ממש כמעט מידי שנה! שבדרך כלל יוצא שביום ההילולא גשום, ואיך שהוא מגיע עם הרכב הגשם נפסק ואיך שהוא עולה לרכב בחזרה – הגשם מתחיל! ולנו שאנו מאמינים בהשגחה פרטית הדבר מראה את גודל השמחה בשמים מההגעה למקום הקדוש ביום ההילולא) והקדוש ברוך הוא הקדים תרופה למכה בכך שהכניס בליבם לבנות במקום גן אירועים חוקי וגם חניה לאוטובוסים וזה מקום שאין צריך שום רשיון ויכולים להתאסף שם גם מאות איש, וזה בדיוק מול הציון מעבר לכביש. ושם עשו את ההילולא ולהתפלל נתנו לגשת עד הציון, אולם גם השוטרים ופקחי רשות הטבע כאשר ראו שלא אוכלים במקום רק מתפללים עזבו את המקום. וגם זה משמים כי אחר כך הגיעו אורחים ממרחקים שהגיעו במאמץ מיוחד כדי להתפלל וזה היה יכול לגרום להם חלישות הדעת אשר נמענה מהם השבח לאל. וכן היו הרבה ישועות במקום אשר חלקם נרשמו במקום אחר. וכן רצינו לארגן שיהיה לילה של ניגונים שיבואו מנגנים עם כלי שיר במקום לנגן ולזמר ולהתעורר לעבודת ה' יתברך ביחד, ובשנה שעברה זכינו ברוך ה' שהיה ציבור גדול וסעודה עד סמוך לעלות השחר, והיו ריקודים ושמחה והתחזקות (ואחר כך התפללו שם שחרית עם הנץ). בודאי רבים שואלים בקשר למצב המקום אכן אנו שאלנו את עצמינו גם כן מה קורה ניסנו לפנות לרשות הטבע והגנים במכתבים מושקעים שעליהם קיבלנו מענה טלפוני 'באם הרב הרצברג מעמותת "גדר אבות" ישלח מכתב תקבלו רשיון'. שלחנו עוד מכתב, ועליו קיבלנו מכתב מענה שיצא בהשגחה בתזמון מדויק בערב ההילולא י"ט שבט תשע"ג! גם שם נאמר לנו שהרב הרצברג צריך להגיש בקשה לרשות הטבע. יצרנו קשר עם הרב הרצברג שבשמחה רבה ניסח מכתב ושלח לרשות הטבע והגנים, וגם אנו שלחנו ליתר בטחון. כל תשובה לא הגיעה. שלחנו מכתב נוסף וקיבלנו לבסוף מכתב תשובה קצר יש לשלוח מכתב לרמ"י רשות מקרקעי ישראל! מיד נשלח מכתב לרמ"י, אשר קבלתו אושרה במייל במענה האוטומטי, אולם עד היום לא התקבלה כל תשובה. [כמו כן אישי ציבור רבים התעלמו לגמרי או התחמקו מהתייחסות ישירה לנושא] באם יש לכם רעיונות כלשהם לעזור בעניין הנכם מוזמנים להיכנס לאתר שהוקם במיוחד לעניין וכתובתו: http://www.c148.022.co.il כמו כן יש באתר עדכונים וחדשות בכל נושא קברי השבטים. בס"ד עוד אודות המקום: אודות מקום קברם הנחרב של אשר ונפתלי בני יעקב אבינו ע"ה בתל קדש נפתלי. העבר לעומת היום בארץ ישראל, בגליל העליון במקום הנקרא "קדש נפתלי[1]". במקום היתה בעבר עיר גדולה מאד, והיו בה בתי מדרשות לרוב, וקהילה יהודית גדולה ומשגשגת[2]. בהמשך נפרט יותר על חלקם של בני ישראל בעיר, ועל תולדות ההתיישבות במקום. המצב כיום כיום מלבד מיקומה המדויק של העיר, לא נותר זכר ממה שהיה שם, כל הפאר וההדר שהיו בעבר במקום נעלמו, והמקום נהפך לתל חרבות שומם, לפחות במאה השנים אחרונות. על מיקומה ניצבים כיום הרים מכוסים בדשא, והמקום כולו מושכר לקיבוץ מלכיה הסמוך, ורועה בקר שלהם מביא לשם בקר למרעה. קברי השבטים שבמקום נקודה אחת שהיתה במקום לא נעלמה. ממשיכי המסורת דבקים בה ללא רפיון. הדבר הוא נכס מהחשובים ביותר לכל אחד מעמינו באשר הוא, הידיעה נמסרה מאב לבן והועברה מפה לאוזן, ותועדה בספרים, כאשר בשלב מסוים אף נשארו יהודים לגור שם רק בשביל זה[3]. "קברי השבטים", אשר ונפתלי בני יעקב אבינו נקברו שם, במקום ההוא, הידוע כיום לממשיכי המסורת, אשר בכל הזמנים המשיכו להגיע, והמקום לא נעזב במשך הדורות, ולמרות שהוא נראה כך השתמר המקום בזכות סימן מובהק ששרד במקום. יצוין כי הארכיאולוגים עצמם לא נגעו ברוב שרידי המקום. הרצון לעתיד לכולי עלמא הגיע הזמן לשפץ את המקום, להניח גל עד ומצבה לזכרונם של אבותינו הקדושים, אשר כולנו צאצאיהם, לבנות במקום ציון יפה בנין אבן, ולהושיב ישיבה וכולל על קברם, אשר הוא מקום המסוגל ביותר לעורר רחמי שמים, ולקרוב הגאולה. אולם כדי לחזק את הרצון לזה, מוכרחים אנו לדעת עד כמה שניתן להוציא כל ספק מהלב, שאכן זהו המקום הנראה לעין השכל שהוא מקום קבורתם אכן של שני השבטים, ולא מדובר בטעות או חלילה בהמצאה ודמיון בעלמא. ולכן נצעד ביחד לאורך התיעוד עד שיהיה באפשרותנו להגיע למסקנה הנכונה האמיתית והמדויקת ביותר. קדש נפתלי בתנ"ך באם נפתח את התנ"ך נגלה את קדש מוזכרת יותר מפעם אחת, ממש לפי סדר הימים. כשנכנסו ישראל לארץ כבשו את קדש שהיתה משלושים ואחד הערים שכבש יהושע[4]. לאחר מכן הקדישוהו לאחת משש ערי המקלט, יחד עם שכם וחברון[5]. בחלוקת הארץ נמסרה לנפתלי[6]. גם בגלות השבטים, הוזכרה העיר קדש[7]. מאורע זה אשר התרחש כ700 שנה לאחר כניסת עם ישראל לארץ, היווה ככל הנראה גם גורם משפיע על מצבם הפיזי של קברי השבטים. השבטים נקברו בנחלתם כעת נעבור לידוע לנו על מקום קבורתם של השבטים. בתחילה נציין כי גבול אשר הוא בצידו המערבי של נפתלי, בחלק הנמצא כיום בשליטת לבנון[8]. נחפש נא בארון הספרים את התלמוד הירושלמי, הוא ספר הנמצא כמעט בכל בית מדרש, נפתח את מסכת סוטה פרק א', הלכה י', וכך מופיע שם: "שכל שבט העלה [לארץ ישראל] עצמות ראש שבטו עמו". התלמוד הירושלמי חובר כידוע לפני כ1,700 שנה. דבר זה מובא גם במדרש רבה[9]. ובתלמוד בבלי סוטה ז' ע"ב, מובא על עצמות יהודה שהיו במדבר, ועל זה כתב רש"י שם: עצמות כל השבטים העלו ממצרים. וכעת נקח את התלמוד בבלי הנמצא כמעט בכל בית, כדי לעיין בפירוש רש"י על מסכת בבא קמא דף צ"ב עמוד א' ד"ה כל השבטים, כותב שם רש"י דברים ברורים ומפורשים מאד, "כל השבטים נקברו בארץ ישראל[10]". כידוע חי רש"י לפני כ900 שנה, בסוף האלף החמישי לבריאת העולם. עתה יודעים אנו בוודאות שהשבטים נקברו כולם בארץ ישראל, לכן כעת יש בידנו התחלה טובה, לדעת היכן קבורים השבטים. הדעה נותנת שכל שבט נקבר בנחלת אנשי שבטו, כשם שיוסף נקבר בשכם[11]. אבל גם במסורת שהועברה מאב לבן, סומנו מקום קברי השבטים בנחלתם. ובספר הישר אשר מיוחס ליוסף בן גוריון אשר חי בזמן החורבן, לפני כ1,900 שנה, וחיבר הרבה ספרים, ביניהם הספר המפורסם "יוסיפון". ספר הישר הובא לדפוס לראשונה לפני כ400 שנה, (ומוזכר ברמב"ן ועוד ראשונים), ציטוט מדבריו מביא בעל סדר הדורות הרב יחיאל הלפרין לפני 300 בספר, בשנת ב' אלפים תקי"ד: "ויקברו את אבותיהם בנחלת בניהם, ונפתלי ואשר בקדש נפתלי". זהו המקור המתועד הראשון, וככל הנראה הקדום ביותר המצוי בידינו למקום קבורת השבטים. ללא כל ידיעה מספר הישר שהיה בכתב יד עד לפני 400 שנה, מספרים המבקרים בקדש נפתלי, על קברי הצדיקים במקום. בודאי אילו השתמרו הספרים מאותה תקופה היינו מוצאים הרבה אזכורים, אבל מכיוון שלא כך הוא רוב האזכורים הם ב300 השנים האחרונות. עם זאת יש כמה עדויות מלפני 700- ו800 שנה על קברי צדיקים "בלי שם" במקום, ועל מקום קברו של נפתלי במקום, מצאנו עדות משנת 1467 לפני כ550 שנה, באגרת הנוסע[12]. כל זאת מלבד העדויות על כך שמעולם לא נפסקה העליה למקום, לכן כל שבידנו להתחקות הוא רק אחר המאות האחרונות שבהם ברור שהיתה עליה למקום, ובוודאי שכך מקובל אצל יודעי הדבר ולא התחיל לאחרונה, ועל השאלה מתי התחילה העלייה למקום, התשובה ההגיונית ביותר היא מתי שנקברו שם. קבורת שני שבטים זה לצד זה. כעת נברר עוד נקודה והיא סמיכות קברי האחים זה לזה. מצאנו עוד ארבעה שבטים שנקברו זה לצד זה. הלא הם שמעון ולוי, ויששכר וזבולון. בספר "עדן ציון" עמד על שאלה זה ותשובתו תתן לנו כיוון נוסף, והיא שרצו להסמיך איש אצל אחיו, היות ששם עובר הגבול בין נחלת נפתלי לאשר. נציין כי העדן ציון מביא קבר זה ללא כל פקפוק ומציין את הסימנים שעודם שם עד היום[13], כמו כן אנשים מזמנו, העבירו את המיקום המדויק לזקנים החיים בימינו עד היום, והם שהראו לנו את המקום. האם יש עוד מקום המיוחס לאשר או נפתלי בספר "הצדיק הפלאי[14]", על הצדיק ר' יוסף וולטוך, מופיע תיאור נסיעה לקבר אשר בן יעקב בכפר בלבנון, מיד התקשרתי לעורך הספר, אשר ענה לי שהוא שמע עובדה זו מבעל המעשה, שארע לפני כארבעים שנה, ויתכן מאד שהלה התבלבל בפרטים, והמעשה היה שאחר שהשתטחו בקבר אשר בן יעקב נסעו ללבנון. כמו כן בספר "מקומות קדושים וקברי צדיקים בגליל", מביא עדות מפוקפקת ביותר על ציון בנבי רומיא, שהכותב היחידי אינו יודע אם הוא קבר בנימין, אשר, או אינו יהודי, ברור שעדות יחידה זו אינה כלום, ואינה שווה התייחסות, ומה גם שעל נפתלי אין שום מקום אחר, לכן מזה שאין מקום אחר וכולם ציינו למקום אחד אתה לומד על האמת. מצד שני מביא ציטוט בספר (ח"א עמוד 346 הערה 3) אודות קהילה יהודית שהקפידה לגור במקום כדי לשמור על הקברים הקדושים ואף בעת שהתרבו הרומאים במקום ולא נשארו כמעט יהודים בכל האיזור בכל זאת הקפידו מספר משפחות לגור במקום. בס"ד. נקודות בקצרה: על ציונם הקדוש של אשר ונפתלי בקדש נפתלי העתיקה. כביש מס' 899. בכביש הצפון הישן. ועל ההילולא ביום כ' בשבט תשע"ה. 1. המקור לקבר: מציון בספרים כגון "קדמוננו" "מורה דרך" ועוד. וכן גם בכל המפות של חברת "כרטא". 2. בידנו מקורות כתובים של לפני מאות שנים המעידים על מקום קבורתם המשותף של אשר ונפתלי בני יעקב, בקדש נפתלי. 3. שוחחנו עם אנשים הפוקדים את המקום למעלה מחמישים שנה ביחד עם הרב גפנר זצ"ל מצפת, אשר היה מסתובב על כל הקברים עוד מלפני קום המדינה. כמו כן בספר "עדן ציון" שחובר לפני כמאה שנה על ידי הרב ישעיה הורביץ זצ"ל [אביו של רבי שמואל הורביץ זצ"ל] בו הוא מתאר באופן מדויק את הקבר. 4. רבים שואלים איך קברו את אשר ליד נפתלי, הלא כתוב בירושלמי גיטין, וכן ברש"י בבא קמא צב. ובספר הישר שכל שבט נקבר בנחלתו. הרב הנ"ל עמד על כך, ומביא קבלה עתיקה שיש בידיו, והוא שהגבול בין נחלת נפתלי לאשר עובר שם, וקברו אותם "איש אצל אחיו". וכן כתוב בתנ"ך "ובאשר פגע מים" שגבול אשר פוגש בנפתלי. ורצון בניהם היה לקברם ביחד, וכפי שמצאנו ביששכר וזבולון [הקבר המוכר שר' נתן ביקר בו[15]], וביוסף ובניו אפרים ומנשה, ראובן וגד, שמעון ולוי. 5. אשר ונפתלי נקברו במקום לפני 3272 שנה [בכניסת עם ישראל לארץ, ואחר חלוקתה בשנת ב' תק"ב] ואשר נפטר בשנת ב' ש"כ לפני 3452 שנה. 6. המבנה נהרס לפני שנים רבות עקב המלחמות ותנאי האזור. נשאר רק סימנים ארון קבורה עתיק ומעיין. בעשור האחרון נעשו נסיונות לשפץ את המקום. למעשה במשך כל השנים ניסו לשפץ, אולם לא הצליחו לקבל רשיון לבנות מבנה הוגן. אף הגישה למקום מסובכת, וצריך לעבור גדר מרעה. 7. בעשור האחרון התגברה מגמת השיפוץ מצד אנשים רבים שהגיעו למקום והתרגשו לראות את מקום מנוחתם של אבות האומה. [כ%17 בחשבון ישיר פלוס שהשבטים התערבבו זה בזה.] 8. וצ"ע למה המצב כזה, הלא יוסף הצדיק ע"ה שעליו נאמר "והוא נער בני בלהה וכו'" שהיה מסתובב עם אשר ונפתלי זכה שהרעישו העולם ומלואו עבורו, ובכל כניסה יש ב"ה כמה אלפי איש, וכאן יש שני אחיו, שאף אחד לא מונע מלהגיע אליו. 9. הרי כל יהודי מאמין בתחיית המתים וכו' וכשיגיעו עשרת השבטים לא"י, מה נעשה כשישאלו אותנו, במשך 2,500 שנה שהיינו בגלות לא יכלו לארגן איזה מבנה על קברם של אבותינו?!! 10. יום ההילולא נקבע על פי ילקוט שמעוני ורבינו בחיי. [אין חולק שמדובר בחודש שבט, אולם יש אומרים כ"ב או ד'] 11. ב7 שנים האחרונות היה מנינים בודדים. בשנה האחרונה (תשע"ד) היו ב"ה 150 איש ויותר, והשנה (תשע"ה) אנו רוצים להגיע בעה ל250 איש לכל הפחות ומי יתן שנזכה, ובזכות זה נזכה לקירוב הגאולה. 12. הגשנו בקשה לשיפוץ, ולבקשתם המפורשת גם מטעם הרב הרצברג ראש עמותת גדר אבות. [שלחנו מכתבים להרבה גורמים בשלטון, ושום דבר לא זז בנתיים] 13. מובא במדרש תלפיות בשם האר"י ז"ל, שאשר בן יעקב ז"ל, עומד בפתחו של גהנום וכל מי שלומד משניות, אינו מניחו להיכנס. 14. כתוב שאברהם אבינו ע"ה יושב בגהנום, ומי שלא פוגם בבת אל נכר מוציאו מגהנום, אם כן מדוע צריך גם את אשר? אלא רואים מכאן את כוחו של אשר, שאפילו מי שפגם ח"ו וכו' 15. פה המקום ללמוד משניות ולזכות למליץ יושר כאשר ונפתלי, כאשר אמר האר"י שקבר שאין פוקדים אותו כל כך מסוגל ביותר וכו'. ובוודאי שיש ענין חשוב ביותר לשפץ ולפקוד את מקום ציונם הקדוש. [1] אמנם היתה "קדש נפתלי" נוספת בחלקת נפתלי בעמק יזראל, אולם לפי כל הדעות חלקו של אשר נפגשת עם נפתלי רק באזור הזה. וראה בהרחבה בספר "אלה מסעי". [2] ראה בהרחבה בספר מקומות קדושים וקברי צדיקים בגליל, חלק ב', עמו' 345 – 346. [3] שם. הערה מס' 3. מצטט מהספר "שבילי דירושלים" שחובר לפני 700 שנה "היהודים גרים שם רק כדי לשמור את קברי היהודים, ולקבל את פני האורחים הבאים שם להשתטח על הקברים". ובספר אגרת הקודש גלילות ארץ ישראל שחובר לפני 300 שנה מובא על "קהילת קודש קדש נפתלי". [4] יהושע, י"ב, כ"ב. [5] שם כ', ז. "ויקדשו את קדש בגליל, בהר נפתלי". [6] שם, כ"א, ל"ב. [7] מלכים ב', ט"ו, כ"ט. [8] יהושע י"ט, ל"ד, בדברו על גבולות נפתלי, "ובאשר פגע מים". [9] בראשית רבה, ויחי, ק', י"א. [10] וכן מביא רש"י בסוטה ז: מכות יא: [11] יהושע כ"ד, ל"ב. "ואת עצמות יוסף קברו בשכם". [12] מופיעה בתוכנת אוצר החכמה בספר.. [13] היו במקום שני ארונות קבורה עתיקים הנקראים "סרקופאגים". הם הונחו על ידי המעיין. [14] עמו' 249 [15] וכאן נענה אגב לשאלת רבים מדוע לא מצאנו שהאר"י ז"ל ציין את מקום הקבר, וכן מדוע לא נסע לשם מוהרנ"ת זצ"ל ולא הזכירו בימי מוהרנ"ת, והתשובה היא כי לא הזכירו אלא את הקברים באיזור צפת ומירון, וההוכחה הכי גדולה שלא הזכירו את קברו של יוסף הצדיק בשכם, וכי מישהו פקפק באמיתות הקבר בחלקת השדה בשכם מאחר שלא נזכר בדברי האר"י ולא בדברי מוהרנ"ת? אלא שבודאי לא דיברו על האיזור ההוא. וקל להבין.

קוד אימות:
שלח טופס